head
 
 
 
 
 
เมืองกาฬสินธุ์ คำม่วง
นามน ท่าคันโท
กมลาไสย หนองกุงศรี
ร่องคำ สมเด็จ
กุฉินารายณ์ ห้วยผึ้ง
เขาวง สามชัย
ยางตลาด นาคู
ห้วยเม็ก ดอนจาน
สหัสขันธ์ ฆ้องชัย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ครอบครัว “เฉยฉิว” Smart Farmer (SF) ต้นแบบ
ส่งต่อองค์ความรู้การทำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
คุณภาพส่งออก มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หน่อไม้ฝรั่ง

   
   
   
 
   
   
   
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

นางสาวรัชนี  กุลศรี
เกษตรอำเภอสามชัย

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       

 

สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
ที่ว่าการอำเภอสามชัย (ชั้น1) ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 0 4301 9315 email : samchai@doae.go.th
เพจ :สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย
Copyright © 2022 samchai.kalasin.doae.go.th. All rights Reseverd