คำขวัญ...ลำพันชาดล้ำค่า แพรวาขึ้นชื่อ เลื่องลือลำปาว ตำนานยาวสันถ้วยแตก แมกไม้ภูพาน ผักหวานด่านเม็ก

 
บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย

นางสาวรัชนี กุลศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน

เกษตรอำเภอสามชัย
0981026020

 

 

นายปรัชญา แสบงบาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
0972047149

นายปริวรรธก์ เนียมบุญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
0898668568


นางสาวรัชรินทร์ภรณ์ ยอดมาลี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
0934239626

 

นายจามร  แก้วไตรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
0635322877

 


 

 
     
กลับหน้าหลัก 

สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย หมู่.4 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ โทรศัพท์ 043-818256
อีเมล์ samchai@doae.go.th

http://samchai.kalasin.doae.go.th/