คำขวัญ...ลำพันชาดล้ำค่า แพรวาขึ้นชื่อ เลื่องลือลำปาว ตำนานยาวสันถ้วยแตก แมกไม้ภูพาน ผักหวานด่านเม็ก  
แหล่งท่องเที่ยว

 

ภูเขา ป่า อุทยาน

  ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน บริเวณบ้านดานเม็ก
เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาระบบนิเวศน์ป่าไม้ และเหมาะสำหรับการเข้าค่ายพักแรม เช่น ค่ายพักแรมลูกเสือ และเข้าค่ายพัฒนาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมีผาขาม ลักษณะเป็นหน้าผาสูง ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ข้างล่างได้ และเคยเป็นสถานที่เข้าค่ายพัฒนา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหน่วยงานราชการต่างๆ

เกาะกลาง
มีเนื้อที่ 50 ไร่ มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ และมีท่าเรือข้ามฝั่งไปตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตำบลหนองช้าง หมู่ที่ 3
ผ้าแพรวา ลวดลายวิจิตรสวยงามใช้สำหรับตัดชุดสภาพบุรุษสตรี เป็นของขวัญของฝาก

 

 

 

       

 

สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย หมู่.4 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ โทรศัพท์ 043-818256
อีเมล์ samchai@doae.go.th

http://samchai.kalasin.doae.go.th/